• ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 10*9 Fartak
  2,625 تومان 2,500 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 13*9 Fartak
  2,940 تومان 2,800 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 15*11 Fartak
  3,675 تومان 3,500 تومان
 • ارسال رایگان به برخی شهرها
  5%- یخ پک فرتاک سایز 20*14 Fartak
  5,250 تومان 5,000 تومان