نخ جراحی سیلک

نخهای غیر قابل جذب طبیعی: سیلک(SILK) می باشد و با حروف اختصاری S  مشخص می شود.این نخ از جنس ابریشم طبیعی تابیده شده می باشد.

نخ و سوزنهای سیلک بیشتر برای دوختن پوست،روده،غلاف ماهیچه ها و گره زدن سر عروق استفاده می شودکه در این نقاط بر حسب نوع سوزن مصرفی بکار برده می شود.

سیلک در قطرهای 6/0 تا 10/0 در عملهای چشم و عملهای میکروسکوپی مصرف دارد و به آن نخهای سیلک میکرو نیز می گویند این نخها به دلیل ظرافت بیش از حدی که دارند در بسته بندی اولیه بر روی فوم پیچیده می شوند.