ویکریل سوپا

شامل نخ سوپابن(SUPABON) یا باندک است که به آن ویکریل یا گلیکولیت نیز می گویند و با حرف اختصاری B نشان داده می شود.این نخ از الیاف بافته شده از جنس پلی گلیکولیک اسید(P.G.A) با پوشش پلی گلاید ساخته شده است این پوشش باعث نرمی و لغزندگی فوق العاده نخ شده و اصطکاک بین نخ و نسوج را به حداقل و کیفیت گره را به بهترین سطح می رساند.این نخ در عملهای مختلف،زمانی که نیاز به مدت جذب طولانی نخ باشد بکار برده می شودو در سایزهای (0/8-0/10( در عملهای چشم و کلیه و عملهای میکروسکوپی بکار برده می شود.نخ های سوپابن در بدو مصرف حدود 2 برابر نخ کاتگوت هم قطر خود استحکام دارند و این خاصیت موجب می شود تا جراح با نخ نازکتر،استحکام بیشتری را در موضع ایجاد نماید.نیروی کشش این نخ در پایان دو هفته %55 و بعد از سه هفته حدود 20% بوده و زمان جذب این نخ حدود 60 تا 90 روز می باشد