کارخانه سرنگ شفا در سال 1363 تاسیس و سپس با دریافت موافقت اصولی اقدام به انتخاب ماشین آلات اروپایی نموده و با تهیه ی خط تولید از کشور المان و بر اساس آخرین استاندارد DIN این کارخانه را طراحی و توسط متخصصین اروپایی نصب و راه اندازی نموده است.

         این کارخانه تولیدات خود را از سال 1372 در بازارهای منطقه توزیع نموده و با بهترین سرنگ های جهانی در حال رقابت می باشدو صادرات آن نیاز بازار بسیاری از کشورهای منطقه را تامین می نماید.